Okrašlovací spolek Ivančice

Poprvé byly stanovy podepsány r.1886, podruhé r.1946 a potřetí r. 2009. Při prvních dvou podpisech zněl celý název: „Zalesňovací a okrašlovací spolek Ivančice“, letošní pokračovatelé si zvolili název kratší.

Ono poetické slovo „okrašlovat“ v dnešní češtině slyšíme poskrovnu, přesto z něj lze vycítit jiskrné nadšení konce 19. století, kdy první okrašlovací spolky začaly na českém území vznikat. Dnes jsou v České republice desítky těchto spolků.

Občanské sdružení Okrašlovací spolek Ivančice má ministerstvem schválené stanovy ze září 2009, nicméně první akci svého druhu podnikl již na konci března. Sešla se bezmála stovka lidí, většinou mladé rodiny z Ivančic, Brna a okolí, ale i z Prahy a Bratislavy, kteří byli sezváni k happeningovému vysazení prvního Stromokruhu Evropy. Nápad vznikl při psaní diplomové práce a teď po třech letech došel naplnění. Zpočátku se nevědělo, zda první Stromokruh Evropy bude v Bruselu, v Praze nebo v Brně, ale pak se nositelka nápadu provdala do Ivančic a tak logickým vyústěním bylo vysadit ho právě v Ivančicích.

Stromokruh o průměru 48 m najdete na levém břehu řeky Jihlavy mezi Rénou a Stříbským mlýnem, v meandru za loděnicí v místě zvaném Zolcary. Tvoří ho 27 národních stromů zastupujících 27 členských států Evropské unie. I bez požehnání evropských úředníků tu v době českého předsednictví EU vznikl základ opravdové „eurozóny“, odpočinkového místa pro setkávání . Právě tady je tedy začátek činnosti současného Okrašlovacího Spolku Ivančice. Sazeničky jsou zatím malé, navíc právě zažívají svou vančickou první zimu, a na parkovou a jiné úpravy se sbírají finanční síly, nicméně i toto místo pro vás může být vítaným zpestřením vycházky. Poprvé můžete ověřit své tipy ohledně národních stromů – česká lípa a německý dub jsou jasní, ale co třeba Malta, Estonsko, Portugalsko? Také můžete zblízka okouknou zvoničku, která je součástí Stromokruhu a je vidět i ze silnice mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi v místě železničního přejezdu. Autory jsou účastníci Kovářské Epopeje ze srpna 2009, pořádané Prázdninovou školou Lipnicí (www.psl.cz), probíhající na Stříbském mlýně. Při dalších návštěvách, pokud se vám tedy uděje to, že se bude chtít vracet, pak můžete obhlížet další kroky pokračujícího okrašlování :). Chystají se sochařská symposia, koncerty pod otevřeným nebem a další akce.

Sedmičlennou správní radu současného Okrašlovacího spolku Ivančice tvoří Irena a Josef Zahradníkovi, Martina a Aleš Turečkovi, Jiří Dvořák, Dana Dvořáková a Radim Hladký. Kromě odpočinkové zóny v bezprostředním okolí Stromokruhu by rádi opět zprovoznili přírodní divadlo na Réně a také se spolupodíleli na vybudování cyklostezky z Ivančic do Dolních Kounic.

Máte-li srdce otevřené pro obsah slova „okrašlovat“ a dvě ruce k dílu, sledujte www.okraslovacispolekivancice.cz, kde se sympatizanti vždy včas dozví, kde a jak se mohou nejenom přidat, ale samozřejmě se i stát členy tohoto Spolku :).

 

Martina Turečková

(Ivančický zpravodaj, leden 2010)