Svatováclavské okrašlování ve Stromokruhu
28. září 2011

Akce pořádaná Okrašlovacím spolkem Ivančice

 

Stromokruh Evropy je tu s námi v Ivančicích od března 2009. Po pořezání všech stromů nezjištěným pachatelem v lednu 2011 byl Stromokruh za podpory mnoha lidí z řad široké veřejnosti, včetně europoslankyně Zuza-
ny Brzobohaté, vysazen v dubnu 2011 znovu. Červnová vedra spojená se suchem relativně čerstvě zasazeným stromkům neprospěla a cca pět sazenic z celkového počtu 27 je suchých. Na základě poradenství s lidmi z oboru (lesnictví, zahradnictví) bylo teď v září potřeba stromy okolo kmínku cca 1m v průměru znovu okopat, vyplevelit trávu a provést odborný sestřih větví. Taktéž jsme vysekali vnitřek Stromokruhu i 2 při-
lehlé hektary bývalého pole. Povrch tak pomalu ale jistě směřuje k pikni-
kovému trávníku uvnitř „eurozóny“ zvoucímu k odpočinku i k rozjímání. Po vnějším obvodu Stromokruhu jsme vysypali prosívkou kruhový chod-
níček  a obnovili infocedulky s názvy národních stromů, členských států EU a partnerů konkrétních sazenic.

Nejbližší připravovanou akcí ve Stromokruhu jsou „Estonské Vánoce“ pro členy rodinného centra Měsíční Houpačka a členy Okrašlovacího spolku Ivančice. Budou probíhat po vzoru loňských „Finských Vánoc“, kdy poz-
vaní přišli se svým novým finským jménem, 5-ti naučenými finskými slovíčky, nazdobil se národní strom Finska, tedy finský smrček, rozdali se vylosované dárky, popil se finský punč a setkání bylo ukončeno fin-
ským dada, kdy účastníci běhali kolem zvoničky ve tvaru srdce a náhod-
ně vykřikovali naučená finská slovíčka. Tímto kulturním zakončením jsme se zahřáli na těle i na duchu. Pro tento rok jsme vybrali Estonsko
na počest partnerů Pokorných, kteří se letos přestěhovali z Ivančic na Olomoucko.

Na jaře v roce 2012 budeme 1. sobotu po Velikonocích pokračovat, pře-
devším vyměníme stromky nepřeživší již zmíněný červen a případně
i zimu, vnitřní kruh opatříme dalším travním semenem, konstrukce zvo-
ničky dostane nový nátěr.

Držte nám palce, ať neznámí pachatelé sedí letos v zimě po celou dobu za kamny a zpytují svědomí nad svým loňským činem.

 

Za Okrašlovací spolek Ivančice Martina Turečková

* * *

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>