Zápis z ustavující členské schůze

Okrašlovacího spolku Ivančice, o. s.

 

datum: 22. 11. 2009
přítomni: viz prezenční listina
schůzi řídila: Martina Turečková
program:
 
1. Zahájení, přivítání a seznámení.
Josef Zahradník navrhl a bylo schváleno, že každou schůzi začneme pozdravem: „Okrš, Okrš, Okrš!“
2. Představení spolku - co je Okrašlovací spolek, jeho činnost, cíle, smysl, jakou formou budeme získávat peníze apod.
3. Současná fáze - co vše už se podniklo, co se výhledově chystá:
* okolí Loděnice se Stromokruhem – parková úprava
* lávka přes řeku Jihlavu u Stříbského mlýna
* podle výsledků Zastupitelstva Amfiteátr na Réně (divadlo na Réně)
* cyklostezka Ivančice – Dolní Kounice - podpořit
4. Volba správní rady. Zvoleni: JUDr. Irena Zahradníková, Ing. Jiří Dvořák, Bc. et Mgr. Aleš Tureček, Bc. Dana Dvořáková, Radim Hladký, Josef zahradník, Mgr. Martina Turečková
5. Odhlasování výše členských příspěvků: od 2010, 1000,- Kč na kalendářní rok zaplatit do 30.6. téhož roku, pro členy vstupující v průběhu roku poměrná částka
6. Prostor na dotazy a ukončení, svolání schůze správní rady
 
zapsala: Martina Turečková